Lanmour nimerik - pa les ou vin en viktim

Lanmour nimerik - pa les ou vin en viktim

seychelles commercial bank

Tradisyonnelman, dimoun i develop relasyon apre ki zot in zwenn kanmarad, fizikman ouswa ganny entrodwir atraver let. Me ozordi i annan en nouvo tandans e sa se rezo sosyal ki pe ranplans bann rankont fizik e bann korespondans. Souvannfwa nou konfye nou zanmi ki nou’n zwenn lo rezo sosyal nou lazwa, nou sagren e nou bann pti sekre menm si nou pa ankor neseserman konn li. Zot osi zot fer parey anver nou Sa bann kalite relasyon, in konmans vin tre komen sirtou parmi bann zenn e bann dimoun mwayenn az, bann dimoun ki selibater ouswa bann ki fek divorse, zonm koman fanm egalman.

Dan bokou ka, bann relasyon emosyonnel i devlope, e la sa de dimoun i konmans ganny santiman entim pour kanmarad. Serten relasyon entim ki ganny etabli lo rezo sosyal i menm ariv avan ki le de parti i aktyelman zwenn kanmarad. I annan bokou ka kot dimoun ki zwenn atraver rezo sosyal pe fer konfyans kanmarad tro vitman e sa menm avan ki zot donn sa relasyon en sans pour grandi.

Me sa tandans i kapab kout ser. Dan plizyer ka, sa bann relasyon ki’n devlope an servan rezo sosyal I kapab koz labi emosyonnel e finansyel. Malerezman serten endividi dezonnet, i kre bann fo profil an servan fo idantite e esey rod viktim par premyerman etabli lanmitye e regilyerman kontakte zot pour rod zot senpati. I annan menm bann ka ki devlop dan en relasyon lanmour.

Sepandan i osi kapab annan relasyon ki’n ganny konstrir atraver rezo sosyal ki devlop byen, grandi e epanouir. De lot kote, i osi annan ka kot sa bann relasyon pa marse e bann blesir damour i les deryer bann sikatris permanan dan lavi sa bann viktim.

I annan dimoun ki antre dan sa bann relasyon anba fo preteks byen kalkile davans avek sel lentansyon fer frod. Zot zwe malad, zot rod senpati, zot rod sipor e zot anbet bann ki pli feb ki zot. Sa i lenvansyon ki’n vin popiler e i sa semen pli vit pour detri e devaste en dimoun ki’n noye dan sa lanmour nimerik. Me enn fwa ki zot misyon i akonpli avek sikse, zot disparet pour lavi an lesan zot viktim andete e rod en lot pour anbete e sa i kontinyen.

Bokou Seselwa osi pe les zot ganny anbete e zot pe tonb dan sa bann pyez kot lanmour pe ganny servi pour anbet zot dan diferan fason. Kot fo promes maryaz avek en enkoni i vin kosmar, apre ki zot in devid tou zot navwar an servan diferan method transfer larzan. E la bann viktim i war li enposib pou reganny sa ki zot in perdi. Malerezman,souvannfwa menm si labank i idantifye sa bann fo lentansyon e averti kliyan, nou ganny persevwar konmkwa nou pe enterfer dan zot tranzaksyon personel. I nou devwar pou edik tou nou kliyan e manm piblik an zeneral lo danze lanmour nimerik e ler nou sispekte ki lanmour pe ganny servi pour fer frod e tranzaksyon ilegal. Si ou zanmi i evite montre ou son figir, e ou pa konn son vre non me i demann ou maryaz o komansman en relasyon menm si ou pa ankor zwenn li, fer atasyon. I posib ki i annan en lot motiv. Alor i enportan pour ou reste alert e virzilan, pou ou pa vin viktim lanmour nimerik.

Pou plis lenformasyon lo sa kalite frod,Lasosyasyon bann Labank Sesel an kolaborasyon avek Labank Santral Sesel pour kot Camion Hall Viktorya Sanmdi le 23 Novanm depi 9er bomaten a midi pour donn plis lenformasyon lo danze frod.

Sa lartik i en kontribisyon Labank Komersyal Sesel